پلن درآمد زایی

pattern

طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی شبکه ای فرهان تجارت توکان

 

پایه اصلی طرح درآمدی فرهان تجارت توکان ، طرح جداشونده یا همان طرح Break away میباشد .

پلن Break away قدیمی ترین پلن به کار رفته در نتورک مارکتینگ است . شرکتهای ریشه دار در این صنعت دهه هاست که از این پلن استفاده کرده اند.

از ویژگیهای این طرح توزیع عادلانه کمیسیونها و توسعه بیشتر پاداشها و پورسانتها در مراحل ارتقا رتبه های کسب شده می باشد.

تعریف و اصطلاحات

مشتری ترجیحی :

فردی که بخواهد صرفا برای مصرف محصولات شرکت و بهره مندی از تخفیف اقدام به خرید مستقیم از شرکت کند

نماینده فروش :

شخصی که با ثبت نام در سایت شرکت  و اخذ کد واحد بازاریابی از وزارت صنعت،معدن و تجارت  اقدام به خرید جهت مصرف شخصی یا فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی نماید.

استارتر : به شخصی گفته می شود که اولین ثبت سفارش بالای 99هزارتومن خود را در دفتر کاری خود ثبت نموده است .

نماینده فروش حائز شرایط :

نماینده فروشی که به صورت ماهیانه مقدار یکصد هزارتومان از محصولات شرکت را به فروش برساند و همینطور با تشکیل سازمان فروش و با آموزش و حمایت آنان اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی می کند. تا در نهایت صلاحیت دریافت پاداشها را داشته باشد.

فروش شخصی :

 به هر ثبت سفارشی که نماینده فروش از طریق دفتر کار خود که در سایت شرکت تعریف شده است فروش شخصی گفته می شود .

ضریب کالا :

هر کالا بر اساس معیارهایی مانند نوع کالا، قیمت تمام شده کالا، هزینه حمل کالا، سود کالا، میزان فروش کالا، توان سنجی بازار و رقابتی بودن در بازار دارای یک ضریب فروش است.

معیار محاسبه پورسانت و پاداش برای نمایندگان فروش حائز ، قیمت فروشنده با احتساب ضریب کالا می باشد

امتیاز فروش :

از حاصل‌ضرب ضریب کالا در قیمت فروشنده ، تقسیم بر 1000 ، امتیاز فروش حاصل می‌شود ؛ که معیار محاسبه پورسانت و پاداش می‌باشد

(1000/ضریب کالا * قیمت فروشنده = امتیاز فروش).

امتیاز فروش تیمی :

عبارت است از مجموع امتیاز فروش تمامی تیم یک شخص برای همان شخص

قانون کمپرس :

اگر در پایان ماه، فردی "نماینده فروش حائز" نباشد، در طرح در آمدزایی همان ماه در نظر گرفته نشده و تیم فروش وی به یک سطح بالاتر انتقال می یابد.

سطح :

افرادی که یک نماینده فروش به طور مستقیم به شرکت معرفی می کند و این افراد در سایت شرکت اقدام به ثبت نام می کنند ، به عنوان سطح یک نماینده فروش لحاظ می شود. سپس هر فرد می تواند خود به عنوان نماینده فروش جدید سطح یک خود را تشکیل دهد ، افراد معرفی شده ، به عنوان سطح دو نماینده فروش اول در نظر گرفته می شود و به همین صورت سطح های دیگر شکل می گیرند.

شاخه :

هر فرد در سطح یک نماینده فروش به عنوان یک شاخه در نظر گرفته می شود. و افراد در سطح های دیگر یک شاخه ، سازمان فروش همان شاخه برای نماینده فروش اول می باشد.

رتبه سازمانی :

عنوان هایی که هر نماینده فروش حائز شرایط با تشکیل سازمان فروش ،آموزش و حمایت افراد تیم خود می تواند با افزایش حجم فروش تیم و همینطور در ادامه با ایجاد نسل های جدید در سازمان فروش خود برای خود و سازمان فروشش ایجاد رتبه سازمانی کرده تا از این طریق از پاداش های مشخص شده برای هر رتبه سازمانی بهرمند شوند .

نسل :

 چنانچه نماینده فروش حائز شرایط به رتبه تیمی مشاور  و بالاتر دست یابد ، ایشان و تیم فروش وی در اصطلاح نسل نامیده می شوند. چنانچه در شاخه نسل قبلی ، نسل جدیدی ایجاد شود ، نسل دوم و به همین ترتیب دیگر نسل ها ایجاد می گردد.

امتیاز گروه شخصی :

عبارت است از مجموع امتیاز فروش تمامی افراد تیم یک شخص برای همان شخص به جز مجموع فروش شاخه ای یا فردی در یکی از شاخه های از تیم شخص که تولید یک نسل را کرده است .

پورسانت :

تخفیف ها و کارمزدهای که بابت هر ثبت سفارش محصول از سایت شرکت به برای مشتریان و نمایندگان لحاظ می شود .

پاداش :

به درآمدهای حاصل از فعالیت فروش تیمی که از طریق طرح درآمد زایی شرکت محاسبه و به نمایندگان حائز شرایط پرداخت می گردد.

نکته 1 :

دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.

نکته 2 :

در صورتی که نماینده فروش  بدون دلیل موجه قانونی به مدت 2 ماه پیاپی از آخرین ثبت فاکتور خود ، خرید جدیدی از سایت انجام ندهد و فاکتوری از وی ثبت نشود ، دیگر به عنوان نماینده فروش  شرکت محسوب نشده و دفتر کار اینترنتی ایشان بسته می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی درباره این شخص نخواهد داشت. ماه اول ثبت نام ایشان (هر روز از یک ماه کاری که باشد) شامل این بند نخواهد بود.

نکته 3 :

شرکت مجاز می باشد با کسب تاییده کتبی یا کسب مجوز از دبیرخانه محترم کمیته نظارت جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال ، افتتاحیه شعبات جدید ، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش ، کالاهای خود را بصورت پک هایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت فروش ویژه با قیمت کمتر و یا افزایش ضریب کالا که در وب سایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.

نکته 4 :

شرط لحاظ پاداش در هر ماه برای نماینده فروش حائز شرایط ، ثبت فاکتور حداقل صدهزارتومان از محصولات سبد سایت در همان ماه می باشد

نکته 5 :

معیار محاسبه پورسانت و پاداش ها تماماً بر اساس معیار امتیاز فروش می باشد .

 

بخش اول :   

  پورسانت

1-پورسانت خرده فروشی :

افراد(مشتری ترجیحی و نماینده فروش) پس از ثبت فروش بر اساس امتیاز فروش هر کالا طبق جدول زیر کارمزد می گیرند . که این کارمزد به صورت آنی در قالب تخفیف در فاکتور خرید فرد لحاظ و از کل مبلغ فاکتور کسر می شود .

پورسانت خرده فروشی

امتیاز فروش شخصی

پورسانت خرده فروشی

99تا1

1%

499تا 99

2%

999تا500

3%

1499تا1000

4%

1999تا 1500

5%

2000 به بالا

6%

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

مثال :

امتیاز فروش نماینده فروش الف :  با 625.000 تومان خرید و میانگین ضریب کالا 0.8

500امتیاز دارد

تومان

پورسانت خرده فروشی نماینده الف

 

10.000=1000*2%*500

همینطور اگر فرد امتیاز فروش 1000 را بدست بیاورد 500امتیاز اول طبق بخش اول مثال و 500 امتیاز دوم به صورت

15.000=1000*3%*500

تومان

 

مابقی محاسبات نیز به همین صورت طبق جدول بالا محاسبه می شود.

-طرح تشویقی خرده فروشی :

این طرح ادامه پورسانت خرده فروشی می باشد و هدف از این طرح جلوگیری از انباشت کالا و تشویق افراد به فروش و بازاریابی و ایجاد زمان بیشتر برای آموزش و تجربه افراد در طی روند کاری در  ماه های بعدی حضور  نمایندگان فروش شرکت می باشد .

طرح تشویق خرده فروشی

ماه

امتیاز فروش شخصی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

99تا1

%1

%2

%3

%4

%5

%6

499تا 99

2%

4%

6%

8%

10%

12%

999تا500

3%

5%

7%

9%

11%

13%

1499تا1000

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1999تا 1500

5%

7%

9%

11%

13%

15%

2000 به بالا

6%

8%

10%

12%

14%

16%

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

بخش دوم :

پاداش

به دلیل اینکه پاداش ها بر اساس رتبه سازمانی نمایندگان فروش تعریف شده است . ابتدا لازم است که رتبه های سازمانی را به صورت دقیق و مشخص بیان کنیم ، که این امر در جدول زیر به صورت کامل ایجاد شده است .

امتیاز فروش شخصی

99

             رتبه سازمانی

شاخه

استارتر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

مجموع امتیاز فروش

100+

 

 

 

 

 

 

امتیاز فروش شخصی

 

99+

200+

200+

200+

200+

400+

400+

رتبه سازمانی

شاخه

جوینده

حامی

راوی

مشاور

مشاور*

مشاور**

مشاور***

اول

100+

200+

500+

راوی

مشاور

مشاور*

مشاور**

دوم

 

200+

500+

راوی

راوی

مشاور

مشاور*

سوم

 

 

 

 

 

 

مشاور

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

مجموع امتیاز فروش لازم

200+

500+

2000+

5000+

8000+

15000+

30000+

 

 

امتیاز فروش شخصی

500+

500+

600+

600+

7 سطح+

7 سطح+

7 سطح+

1000+

 

شاخه

راهبر

راهبر*

راهبر**

راهبر***

راهبرممتاز

راهبرفرهان

راهبر ارشد

شکوه فرهان

اول

مشاور***

راهبر

راهبر*

راهبر**

راهبر***

راهبرممتاز

راهبرفرهان

راهبر ارشد

دوم

مشاور*

مشاور**

مشاور***

راهبر

راهبر*

راهبر**

راهبر راهبر***

راهبر ممتاز

سوم

مشاور

مشاور*

مشاور*

مشاور**

مشاور***

راهبر

راهبر*

راهبر**

چهارم

 

 

مشاور

مشاور*

مشاور**

مشاور***

راهبر

راهبر*

مجموع امتیاز فروش سازمان

000/50+

000/80+

000/120+

000/200+

000/350+

000/600+

000/1000+

000/2000+

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

پاداش توسعه اولیه :

هر نماینده فروش حائز شرایط از اولین ثبت سفارش سازمان فروش خود تا سطح سوم تحت عنوان پاداش توسعه اولیه می تواند براساس جدول زیر تنها برای یک بار پاداش دریافت کند .

پاداش توسعه اولیه

سطح اول

5%

سطح دوم

4%

سطح سوم

3%

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

نکته : واجدین شرایط دریافت پاداش توسعه اولیه استارتر.جوینده.حامی.راوی.راهبر می باشد .

 

 

پاداش چند سطحی :

تمامی نمایندگان فروش از رتبه استارتر تا رتبه راهبر

طبق درصد های موجود در جدول زیر از نمایندگان سطوح پایین تر خود پاداش دریافت می کنند .

پاداش چندسطحی

             رتبه سازمانی

سطح

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

جوینده

5%

 

 

 

 

 

 

حامی

5%

4%

 

 

 

 

 

راوی

5%

4%

3%

 

 

 

 

مشاور

5%

4%

3%

3%

 

 

 

مشاور*

5%

4%

3%

3%

2%

 

 

مشاور**

5%

4%

3%

3%

2%

2%

 

مشاور***

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

پاداش راهبری :

1-پاداش نسلی :

تمامی نمایندگان فروش از رتبه راهبر تا رتبه شکوه فرهان می توانند تا  هفت سطح در سطوح پایین تر خود طبق جدول زیر پاداش دریافت نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج رتبه مدیریتی اول

رتبه سازمانی

سطح

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

راهبر

5%

 

 

 

 

 

 

راهبر*

5%

4%

 

 

 

 

 

راهبر**

5%

4%

3%

 

 

 

 

راهبر***

5%

4%

3%

3%

 

 

 

راهبرممتاز

5%

4%

3%

3%

2%

 

 

راهبرفرهان

5%

4%

3%

3%

2%

2%

 

راهبرارشد

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

پاداش تداومی

پاداش تداوم رتبه سازمانی

در صورتی که یک نمایده فروش رتبه سازمانی خود را طبق جدول زیر طی ماه هایی تکرار نماید شامل این پاداش می باشد.

رتبه سازمانی

تعداد تکرار رتبه سازمانی

هدیه

پاداش (تومان)

راهبر

3 بار تکرار

دستبند فرهانت

000/000/2

راهبر*

3 بار تکرار

دستبند فرهانت

000/000/4

راهبر**

3 بار تکرار

دستبند طلائی فرهانت

000/000/6

راهبر***

3 بار تکرار

دستبند طلائی سررسید

000/000/8

راهبر ممتاز

3 بار تکرار

دستبند طلائی سررسید

000/000/10

راهبر فرهان

3 بار تکرار

دستبند طلایی سررسید

000/000/12

راهبر ارشد

3 بار تکرار

دستبند طلایی سررسید

000/000/14

شکوه فرهان

3 بار تکرار

دستبند طلایی سررسید

000/000/16

 

 

*در محاسبه و پرداخت پورسانت محدودیت 7 سطح اعمال می شود.

نکته:

این پاداش برای 8 رتبه مدیرتی دوم می باشد که بعد دریافت پاداش شرایط این پاداش برای افراد دوباره بررسی می شود و نمایندگان می توانند با انجام شروط پاداش دوباره از این پاداش بهرمند شوند

نکته 1 :

کلیه پورسانت ها و پاداش ها نهایتا تا هفتم هر ماه  محاسبه و پرداخت می شود

نکته2

در طرح درآمد زایی شرکت هیچگونه شرط تعادل در شاخه ها و دست های زیر مجموعه لحاظ نمی شود

نکته3

هرشخص در شرکت فرهان تجارت توکان تنها می تواند یک جایگاه بنام خود ثبت نماید لذا امکان داشتن چند جایگاه در این طرح وجود ندارد

نکته4

در طرح شرکت حداکثر مجاز میزان محاسبه و پرداخت پورسانت  40% میزان فروش شرکت می باشد

نکته

وظایف نمایندگان فروش شرکت بر اساس رتبه های سازمانی

رتبه سازمانی استارتر:

 گزراندن دوره های آموزشی و حرفه ای فرهانت و فروش و بازاریابی

رتبه های سازمانی حامی و راهبر : برگزاری جلسات آموزشی ، معرفی شرکت ، فروش و بازاریابی

هفت رتبه مدیریتی اول

برگزاری جلسات گروهی و سمینارها

هشت رتبه مدیریتی دوم

برگزاری سمینارها ، حمایت ، نظارت و راهبری سازمان فروش

نکته 6

لازم به ذکر است از نظر شرکت پرداخت پاداش علاوه بر حجم فروش منوط بر انجام وظایف تعریف شده در نکته5  می باشد ، لذا نمایندگان فروش محترم نسبت به رتبه سازمانی خود ملزم به انجام وظایف تعریف شده می باشند.

 

نکته 7

شرکت در فعالیت شبکه ای خود فقط کالاهایی که پیشتر نسبت به دریافت مجوز عرضه از دبیرخانه اقدام نموده است می تواند بفروش رساند و هرگونه ارجاع از سایت شبکه ای شرکت به سایر سایت ها و یا باشگاه مشتریان و یا خدمات وجاهت قانونی ندارد. و غیرقانونی تلقی میشود.

نکته 8:

در محاسبه و پرداخت پورسانت در تمامی بخش ها محدودیت 7 سطح اعمال و رعایت می شود.